News & Events

Engineers deployed for reconstruction resign en masse

Engineers and other technicians deployed for post-earthquake reconstruction in 32 districts have resigned en masse on the fourth anniversary of Gorkha Earthquake on Thursday saying the government ignored their demands. Organizing a press conference in Kathmandu on Thursday, the engineers resigned en masse saying the government did not resume the stopped incentive payment they were …

Engineers deployed for reconstruction resign en masse Read More »

टेकु मा खुल्ने भयो एक्सटेरियो सोलुसन्स को पहिलो शोरूम

एक्सटेरियो सोलुसन्स प्रा लि ले टेकु स्तिथ अन्नु पलाई कम्प्लेक्स मा आफ्नो पहिलो शोरुम को स्थापना गर्ने भएको छ । खुल्न का लागि सबै आधारभुत तयारी भै सक्दा पनि कोरोना महामारी ले गर्दा भएको लक्डाउन का कारण निर्माण गर्ने योजना वातावरण सामान्य नहुन्जेल स्थगित गरिएको छ। एक्सटेरियो का प्रबन्धक हरु का अनुसार एस शोरुम मार्फत …

टेकु मा खुल्ने भयो एक्सटेरियो सोलुसन्स को पहिलो शोरूम Read More »